Kungsbackas vattentjänstplan ute för samråd

Kungsbacka kommun har tagit fram en vattentjänstplan som kompletterar kommunens befintliga vatten- och avloppsplan. I den nya vattentjänstplanen finns ett särskilt fokus på skyfallsanalys och åtgärder vid extrema vattenflöden. Planen inkluderar även en översiktlig miljökonsekvensbeskrivning med fem fokuspunkter och kommer att beslutas av kommunfullmäktige.

Vid årsskiftet 2022/2023 trädde förändringar i lagen om allmänna vattentjänster i kraft efter beslut i riksdagen. En av ändringarna i lagen innebär ett krav på varje kommun att ha en aktuell vattentjänstplan före 31 december 2023.

I vattentjänstplanen beskriver kommunen hur de avser ta hänsyn till behovet av allmänna vattentjänster på ett långsiktigt plan. Planen ska också innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som krävs för att hantera ökade flöden i allmänna vatten – och avloppsanläggningar till följd av skyfall.

Som en del i samrådsprocessen ligger nu vattentjänstplanen för påsikt på kommunens hemsida. Fram till den 31 januari kan alltså fastighetsägare, myndigheter och andra som berörs av planen inkomma med synpunkter. Enligt 6 kapitlet, miljöbalken ska även miljöaspekter integreras i beslutsprocessen i syfte att främja en hållbar utveckling.

Vattentjänstplanen i sin helhet hittar du här: Vattentjänstplan – Kungsbacka kommun.

Mer information om hur du lämnar synpunkter och relevanta länkar finns på Kungsbacka kommuns hemsida: Kungsbackas vattentjänstplan.

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.