Anna Lindfors

Född och uppvuxen i Kungsbacka och har nyligen flyttat tillbaka hit med familjen efter några år på andra orter. Jag arbetar som naturvårdsbiolog och brinner lite extra för biologisk mångfald och för arbetet med att värna skyddsvärd natur och hotade arter både i akvatiska och terrestra miljöer. Jag arbetar också ideellt med att städa stränder och att informera om problematiken kring marint skräp.

Anna Lindfors

Tillbaka till styrelsen