Lars-Åke Andersson

Hej, är naturvetare och har främst studerat botanik och zoologi på Göteborgs universitet. Har arbetat som driftchef på Zoologiska institutionen på Göteborgs universitet. Numer pensionär.

Allmänt naturintresserad men sysslar mest med fågelskådning. Har deltagit i naturvårdsprojekt som Berguv Sydväst. Fortfarande aktiv i pilgrimsfalkarbetet, numera Pilgrimsfalk Sverige inom Birdlife Sverige. Sitter med i styrgruppen för projektet. 2024 blir det den 54:e säsongen som jag deltar.

Vill arbeta för att få ett fågeltorn till Svinholmen vid Kungbackafjorden. Jag är också intrreserad att strandskyddet bevaras.

Bild på Lars-Åke utomhus.

Tillbaka till styrelsen