Elisabeth Sahlsten

Styrelseledamot i Kungsbackakretsen sedan 2023.

Har nyss avslutat mitt arbetsliv och vill nu engagera mig ännu mera i kampen för natur och miljö. Livsmiljöerna måste skyddas och vi måste få bort nedskräpning och miljögifter. Bevara det myllrande livet av mikroorganismer, växter och djur i samspel!

Biolog uppvuxen i närheten av både sjö, hav och skog och bor nu i skogsbrynet och odlar allt möjligt året runt så giftfritt som möjligt. Forskat inom marin mikrobiologi för att se på hur de fascinerande mikroskopiska planktonalgerna lever och även hur de påverkas av virus i havet. Fokus i yrkeslivet har varit att undersöka vatten- och havsmiljöer på olika vis och jag har insett att det krävs helhetssyn och långsiktigt tänkande.

Samhällsbyggande i harmoni med naturen i flergenerationsperspektiv. FN:s globala mål Agenda 2030 är något att arbeta med.

Bild på Elisabeth vid en sjö.

Tillbaka till styrelsen