Samarbetspartners

Västkuststiftelsen
Västkuststiftelsens främsta uppgifter är att bevara och vårda den västsvenska naturen för kommande generationer och att göra den tillgänglig för människor att uppleva. Som naturvårdsförvaltare av omkring 200 naturreservat verkar Västkuststiftelsen inte bara för att skydda hotade arter och miljöer utan också för att värna om områden avsedda friluftsliv. Årligen arrangeras guidade vandringar där den gemensamma naturpromenaden kan vara en första kontakt med ett område som sedan besöks på egen hand.
I verksamheten ingår också skärgårdsrenhållningen med strandstädning och skötsel av sopmajor i ett sjuttiotal bohuslänska naturhamnar. Huvudmän är Västra Götalandsregionen, Region Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund.
KNF har ett omfattande samarbete när det gäller programmet.
www.vastkuststiftelsen.se

 

ABF
Arbetarnas Bildningsförbund är Sveriges största studieförbund med 59 medlemsorganisationer och 54 organisationer med samarbetsavtal. ABF finns i alla landets kommuner och erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang.