Nytt naturreservat i Kungsbacka!

Kungsbacka har ett nytt naturreservat: Särö Nordanskog. Syftet med det nya reservatet är att vårda och bevara de värdefulla ekar och tallar samt arter som är kopplade till dessa äldre träd. Särskilt värdefulla är den höga tillgången på död ved, håligheter och spärrgreniga, gamla och senvuxna träd. Många arter behöver en lång kontinuitet av skog […]

Läs mer

Aktivitetsserie: en skog för alla

Välkommen till en serie av omväxlande aktiviteter om skogen i Kungbacka och omnejd under oktober månad. Aktiviteterna organiseras av Naturum Fjärås Bräcka om inget annat anges. För en komplett samling av aktiviteter se här: En skog för alla. Nedan ett axplock av spännande aktiviteter: Söndag 1 oktober klockan 11 på naturum Fjärås Bräcka: Livet i […]

Läs mer

Havsnejonöga – Sveriges mest hotade fisk

Hej! Kände du till att Sveriges mest hotade fisk finns i några av våra halländska åar? Ett arv som vi behöver förvalta. Titta på Länsstyrelsernas filmklipp (via youtube) för att lära dig mer! Havsnejonöga – Sveriges mest hotade fisk – YouTube Du kan också läsa mer på Länsstyrelsen Halland om denna underliga fisk: Havsnejonöga | […]

Läs mer

Länsstämma söndag 23 april i Simlångsdalen

Länsstämma söndag 23 april i Simlångsdalen Hallands Naturskyddsförenings länsstämma arrangeras i år av Halmstadkretsen. 9.00 Kaffe och Länsstämma på Tönnersjöhedens försökspark 12.00 Lunch på Tallhöjdens Värdshus 13.00 -15.30 Exkursion på Björkelund, länsförbundets egen fastighet. Länsförbundet bjuder på lunch och fika Alla medlemmar är välkomna. Ombud väljs på kretsens årsstämma. Anmälan om deltagande och ev specialkost […]

Läs mer

Årsmöte Naturskyddsföreningen i Kungsbacka, 9-mars kl 19

Årsmöte Naturskyddsföreningen i Kungsbacka, 9-mars 2023, kl 19.00  Välkommen vårt årsmöte som äger rum i Fullriggaren, ABF-huset på Verkstadsgatan 14. Vi går igenom det gångna året och våra planerna för 2023. Intresserad av att vara med och engagera dig på något sätt i föreningen? Hör av dig till oss!  Efter förhandlingar bjuds det på fika […]

Läs mer

Räkna fåglar hemma vid fågelbordet 27-30 jan

Upptäck naturen hemma hos dig! Varje år kan du medverka i BirdLife Sveriges räkning av fåglar vid fågelborden landet över. Den 27-30:e januari 2023 har du möjlighet att räkna och rapportera de fåglar du observerar hemma. Intresserad? Klicka vidare på länken nedan för att se hur du ska göra: BirdLife Sverige | Vinterfåglar Inpå Knuten […]

Läs mer

Skogsdag 12/11 på Tiraholm – Plockhugget

Hur rustar jag min skog för framtiden? Med större biologisk mångfald och en tåligare skog som bättre står emot framtidens klimatförändringar med brand, torka och skadeinsekter. Och hur påverkas ekonomin nu och i framtiden? Martin Jantzen berättar om hur plockhuggning i skog går till. En av de metoder som finns för att undvika trakthyggesbruk. Paneldebatt […]

Läs mer

Klimatmånad på biblioteket Fyren

Hej! Visste du att biblioteket Fyren belyser frågor kring klimatet just nu och mars-månad ut? Klimatmånad: Fyren belyser klimatet (kungsbacka.se) Vi från Naturskyddsföreningen i Kungsbacka är med och har en del i utställningen om ”havet” och en annan del om ”länge leve prylarna”, två delar som ligger oss varmt om hjärtat. Mvh, Din Naturskyddsförening i […]

Läs mer