Välkommen till Naturskyddsföreningen i Kungsbacka 2019!

Naturskyddsföreningen i Kungsbacka fyller 50 år under 2019 vilket vi kommer uppmärksamma under året. Årets arbete har varit mångfacetterat där lokalkretsen av Naturskyddsföreningen fyller en viktig funktion i många avseenden vilket bl.a. märks på alla yttranden som föreningen lämnat i samband med olika planerade exploateringar runt om i kommunen. Vi minns bl.a. Kammarberget och den […]

Läs mer