Slåttergille 4 augusti

Kom och lär dig att slå med lie och gynna samtidigt biologisk mångfald! Vi startar söndagen den 4:e augusti klockan 11.00 med samling vid Torkelstorps hamn.  Med vidunderlig utsikt över Kungsbackafjorden och med sällskap av kor och en mångfald av växter slår vi åter igen ängen i Torkelstorp. I över 30 år har Naturskyddsföreningen underhållit […]

Läs mer

Vattendragsvandring 12 maj – eventet fullbokat

Bild på strömmande vatten

Vi är jätteglada för att så många är intresserade av att följa med på vattendragsvandring nu på söndag den 12 maj. Nu är eventet fullbokat och inga fler anmälningar tas emot. Ni är varm välkomna till nästa evenemang. Gå gärna in och kika i vårt kalendarium för att inte missa någon av föreningens lokala aktiviteter. […]

Läs mer

Årsmöte med föredrag om flodpärlmussla

Årsmöte Naturskyddsföreningen i Kungsbacka, 7-mars 2024, kl 19.00  Välkommen till vårt årsmöte som äger rum på ABF-huset på Verkstadsgatan 14 i Kungsbacka. Vi går igenom det gångna året och våra planerna för 2024. Intresserad av att vara med och engagera dig på något sätt i föreningen? Hör av dig till oss!  Efter förhandlingar bjuds det […]

Läs mer

Kungsbackas vattentjänstplan ute för samråd

Kungsbacka kommun har tagit fram en vattentjänstplan som kompletterar kommunens befintliga vatten- och avloppsplan. I den nya vattentjänstplanen finns ett särskilt fokus på skyfallsanalys och åtgärder vid extrema vattenflöden. Planen inkluderar även en översiktlig miljökonsekvensbeskrivning med fem fokuspunkter och kommer att beslutas av kommunfullmäktige. Vid årsskiftet 2022/2023 trädde förändringar i lagen om allmänna vattentjänster i […]

Läs mer

Nytt naturreservat i Kungsbacka!

Kungsbacka har ett nytt naturreservat: Särö Nordanskog. Syftet med det nya reservatet är att vårda och bevara de värdefulla ekar och tallar samt arter som är kopplade till dessa äldre träd. Särskilt värdefulla är den höga tillgången på död ved, håligheter och spärrgreniga, gamla och senvuxna träd. Många arter behöver en lång kontinuitet av skog […]

Läs mer

Aktivitetsserie: en skog för alla

Välkommen till en serie av omväxlande aktiviteter om skogen i Kungbacka och omnejd under oktober månad. Aktiviteterna organiseras av Naturum Fjärås Bräcka om inget annat anges. För en komplett samling av aktiviteter se här: En skog för alla. Nedan ett axplock av spännande aktiviteter: Söndag 1 oktober klockan 11 på naturum Fjärås Bräcka: Livet i […]

Läs mer

Havsnejonöga – Sveriges mest hotade fisk

Hej! Kände du till att Sveriges mest hotade fisk finns i några av våra halländska åar? Ett arv som vi behöver förvalta. Titta på Länsstyrelsernas filmklipp (via youtube) för att lära dig mer! Havsnejonöga – Sveriges mest hotade fisk – YouTube Du kan också läsa mer på Länsstyrelsen Halland om denna underliga fisk: Havsnejonöga | […]

Läs mer

Länsstämma söndag 23 april i Simlångsdalen

Länsstämma söndag 23 april i Simlångsdalen Hallands Naturskyddsförenings länsstämma arrangeras i år av Halmstadkretsen. 9.00 Kaffe och Länsstämma på Tönnersjöhedens försökspark 12.00 Lunch på Tallhöjdens Värdshus 13.00 -15.30 Exkursion på Björkelund, länsförbundets egen fastighet. Länsförbundet bjuder på lunch och fika Alla medlemmar är välkomna. Ombud väljs på kretsens årsstämma. Anmälan om deltagande och ev specialkost […]

Läs mer

Årsmöte Naturskyddsföreningen i Kungsbacka, 9-mars kl 19

Årsmöte Naturskyddsföreningen i Kungsbacka, 9-mars 2023, kl 19.00  Välkommen vårt årsmöte som äger rum i Fullriggaren, ABF-huset på Verkstadsgatan 14. Vi går igenom det gångna året och våra planerna för 2023. Intresserad av att vara med och engagera dig på något sätt i föreningen? Hör av dig till oss!  Efter förhandlingar bjuds det på fika […]

Läs mer

Räkna fåglar hemma vid fågelbordet 27-30 jan

Upptäck naturen hemma hos dig! Varje år kan du medverka i BirdLife Sveriges räkning av fåglar vid fågelborden landet över. Den 27-30:e januari 2023 har du möjlighet att räkna och rapportera de fåglar du observerar hemma. Intresserad? Klicka vidare på länken nedan för att se hur du ska göra: BirdLife Sverige | Vinterfåglar Inpå Knuten […]

Läs mer