Rebecca Dahlsjö

Blev medlem i Naturskyddsföreningens styrelse februari 2019. Jag arbetar på en grundskola i Kungsbacka kommun och vill jobba mer med Hållbar Utveckling, gärna på heltid. Jag vill starta ett ekocentrum i Kungsbacka.

Jag tycker att det mesta inom Hållbar Utveckling är intressant. Jag tycker det är viktigt att arbeta med hållbarhet utifrån ett helhetsperspektiv. Hållbarhetsfrågan är väldigt komplex om man väljer att ta hänsyn till hela kedjan – natur, människa och samhälle. Jag är extra insatt i problematiken kring nedskräpning och tycker att den frågan är relativt enkel att utgå ifrån, speciellt med barn. Jag intresserar mig mycket för att arbeta med Hållbar Utveckling inom skolan men även övergripande i hela samhället.

Tillbaka till styrelsen