Eva Anani

Jag är en pensionerad biologi- och kemilärare. Dessutom var jag skogsägare i 25 år. Sedan mer än 20 år bor jag på Ölmanäs. Så långt tillbaka jag kan minnas har jag tillbringat mina somrar vid kusten, sedan slutet av 1950-talet vid Hallandskusten. Ett av mina starkaste barndomsminnen är från en blomsteräng på Falsterbonäset i Skåne. Där fanns många olika sorters blommor och flera olika färggranna fjärilar. Dessa erfarenheter har präglat mitt särskilda intresse för frågor kring skog, hav och biologisk mångfald.

 

Tillbaka till styrelsen