Kungsbackas vattentjänstplan ute för samråd

Kungsbacka kommun har tagit fram en vattentjänstplan som kompletterar kommunens befintliga vatten- och avloppsplan. I den nya vattentjänstplanen finns ett särskilt fokus på skyfallsanalys och åtgärder vid extrema vattenflöden. Planen inkluderar även en översiktlig miljökonsekvensbeskrivning med fem fokuspunkter och kommer att beslutas av kommunfullmäktige. Vid årsskiftet 2022/2023 trädde förändringar i lagen om allmänna vattentjänster i […]

Läs mer