Carin Frandsén

Mitt namn är Carin Frandsén och jag är en utbildad företagsekonom. Jag sökte mig till Naturskyddsföreningen i syfte att finna konkreta sätt att leva som jag lär. I en värld där vi stressar alltmer och tenderar att värdera pengar högre än välmående, upplever jag att det ibland är svårt att finna levnadsstrategier som är hållbara och inte sker på bekostnad av lycka och miljö. Min förhoppning är att jag, genom att möta människor med engagemang och fina värderingar, ska kunna finna sätt att påverka mig själv och min omgivning till det bättre. Det känns bra att göra något och inte bara tänka på att göra något. Tillsammans kan man åstadkomma mycket.