Anne-Sofie Hellstrand

Jag är naturvetare med inriktning mot biokemi och nutrition. Efter många år i läkemedelsbranschen är jag nu tjänstledig för studier inom hållbar utveckling och miljöstyrning, och jag skulle gärna arbeta med dessa frågor i framtiden.

Vi står inför enorma utmaningar med klimatkrisen, förlust av biologisk mångfald och ekosystemkollaps. Jag tror på kraften i att tillsammans föra samhället fram till den omställning som måste ske, t ex genom att påverka beslutsfattare så att de fattar de nödvändiga besluten. Naturskyddsföreningen är en bra och viktig aktör i detta, och jag ser fram emot att engagera mig i den lokala kretsen i Kungsbacka. Tillsammans kan vi ta oss till framtidens hållbara samhälle där både planeten och människor mår så mycket bättre än idag.

Jag bor i Kungsbacka med min man och våra tre barn. Mina fritidsintressen är att orientera, sjunga i kör, pyssla i trädgården och vara ute i naturen så mycket som möjligt.

Tillbaka till styrelsen